Wygłoszone referaty

Wygłoszone referaty

$

Kowalczyk B., Miklaszewski K., Pawelec A., Maleta P., Kuźnik Buziewicz A., Danielak J.: Biologic reconstructions for distal tibia malignancies preserving the ankle joint.

New Frontiers in Orthopedic Oncology, Szczecin 28- 30.09. 2017
$

Kowalczyk B., Miklaszewski K., Feluś J.: Orthopedic outcomes of biologic intercalary reconstructions for lower extremity bone sarcomas in children.

EPOS – 35th EPOS Congress Meeting. Rome, [Italy] 6–9.04.2016.
$

Kowalczyk B., Miklaszewski K.: Can massive intercalary allograft be biologically active? Literature review and a case report on spontaneous healing of allograft fractures and osteotomy.

New Frontiers in Orthopedic Oncology, Szczecin 14-16.05.2015.

$

Kowalczyk B., Miklaszewski K.: “Periosteal cuff” technique enhances host - allograft union at diaphyseal junctions: preliminary observations.

New Frontiers in Orthopedic Oncology. Szczecin, 14-16.05.2015.
$

Kowalczyk B., Lejman T., Feluś J.: How the Ponseti idea has influenced the clubfoot treatment in arthrogryposis?

EPOS 32 nd Annual Meeting. Athens, [Greece] 2013. 17–20 April 2013.
$

Kowalczyk B., Lejman L.: Comminuted femoral shaft fractures in skeletally immature patients. Results of surgical treatment.

The 46th Meeting of the British Society for Children’s Orthopaedic Surgery, Bristol, [UK], 27th June 2008.
$

Kowalczyk B., Lejman T.: Experiences with Ponseti casts and Achilles tendo tenotomy for Clubfeet treatment in Arthrogriposis Multiplex Congenita after minimal two years follow up.

The 46th Meeting of the British Society for Children’s Orthopaedic Surgery, Bristol, [UK],
27th June 2008.
$

Kowalczyk B., Lejman T.: Wyniki leczenia przemieszczonych złuszczeń dalszej nasady piszczeli.

XVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Białystok, 29-31.05.2008.

$

Kowalczyk B., Lejman T.: Jakość życia dorosłych chorych z wrodzoną łamliwością kości po leczeniu chirurgicznym w wieku rozwojowym.

XVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Białystok, 29-31.05.2008.
$

Kowalczyk B., Lejman T.: Wyniki leczenia złamań trzonów kości udowej w wieku rozwojowym z zastosowaniem śródszpikowego zespolenia prętem Rusha.

XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje, 24-26 maj 2007.
$

Kowalczyk B., Lejman T.: Wybrane błędy i powikłania w chirurgicznym leczeniu złamań trzonów kości udowej w wieku rozwojowym.

XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Międzyzdroje,
24-26 maj 2007.
$

Lejman T., Kowalczyk B., Feluś J.: Leczenie przykurczy zgięciowych stawu kolanowego u dzieci z arthrogryposis multiplex congenita (AMC).

XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kraków, 18-20.05.2006
$

Kowalczyk B., Lejman T., Feluś J.: Leczenie stóp końsko-szpotawych u dzieci z arthrogryposis multiplex congenita (AMC).

XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kraków, 18-20.05.2006.
$

Lejman T., Kowalczyk B.: Artrodeza kolana u dzieci z arthrogryposis multiplex congenita (AMC).

XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kraków, 18-20.05.2006.
$

Kowalczyk B., Lejman T.: Technika Ponseti w leczeniu stóp końsko-szpotawych u dzieci z arthrogryposis multiplex congenita (AMC); doniesienie wstępne.

XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kraków, 18-20.05.2006
$

Lejman T., Kowalczyk B.: Wrodzony brak bliższego końca kości udowej w materiale własnym.

W: XXIX Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków, 25-26 lutego 2005.
$

Lejman T., Kowalczyk B.: Zasady leczenia porażennego zwichnięcia stawu biodrowego dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową - przegląd piśmiennictwa.

W: XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,
Poznań, 26-28 maja 2005.
$

Lejman T., Kowalczyk B., Feluś J.: Wpływ towarzyszących złamań na wyniki leczenia zwichnięć stawu łokciowego u dzieci.

W: XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań, 26-28 maja 2005.
Poznań, 26-28 maja 2005.
$

Kowalczyk B., Lejman T., Sulko J., Miklaszewski K.: Przecięcie ścięgna Achillesa we wczesnym leczeniu wrodzonych stóp końsko-szpotawych. Doniesienie wstępne.

W: XXVIII Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, Kraków, 13-14 lutego 2004.

608 614 214

kontakt@bkowalczyk.com.pl

30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73