Wykształcenie

$

II stopień specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 10 maja 2004

$

Stopień doktora nauk medycznych – 21 czerwca 2002, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wartość zmodyfikowanej techniki J.L. Goldnera w leczeniu idiopatycznych stóp końsko-szpotawych u dzieci”

$

I stopień specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 1998

$

Dyplom lekarza - 22 czerwca 1994, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego

Działalność zawodowa

$

2014 (do chwili obecnej) Kierownik Centrum Leczenia Artrogrypozy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

$

2014 – twórca Centrum Leczenia Artrogrypozy (CLA) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – jedynego w Polsce ośrodka zapewniającego kompleksowe leczenie dla dzieci z artrogrypozą.

$

2013-2014 opracowanie procedur dla Narodowego Funduszu Zdrowia, zapewniających pełną refundację leczenia chorych z artrogrypozą (operacji ortopedycznych, rehabilitacji, ortez).

$

2011 (do chwili obecnej) asystent lecznictwa w Oddziale Ortopedii Dziecięcej Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”, Busko– Zdrój

$

2010 – 2017 asystent lecznictwa w Pododdziale Ortopedii Szpitala Powiatowego w Bochni

$

2008 (do chwili obecnej) Zastępca Kierownika Oddziału Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

$

2001 – 2012 asystent, następnie adiunkt Kliniki Chirurgii Dziecięcej, Instytut Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego

$

1995 młodszy asystent, asystent i starszy asystent lecznictwa w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Staże i szkolenia

Staże:

$
Birmingham Children’s Hospital, UK, 2018 staż z zakresu chirurgii ręki
w artrogrypozie
$
Shriner’s Hospital for Children, Filadelfia, USA 06.2015 staż specjalistyczny (współpraca z H. van Bosse)
$
Royal Orthopoedic Hospital w Stanmore, Londyn, UK 06-07.2008 zatrudnienie jako Specialist Registrar (współpraca z D.Eastwood)
$
Children’s Hospital of Philadelphia, USA, 06-07.2006 staż podoktorski, szkoleniowy (pod kierunkiem prof. J.Dormans’a)
$
Children’s Hospital of San Diego, USA, 11-12.2003, staż podoktorski, szkolenie z zakresu patologii biodra dziecięcego (pod kierunkiem Dr Dennisa Wengera), i stopy (Dr. Scott J. Mubarak).
$
Orton Hospital, Helsinki, Finlandia, 1998r. Orthopedic Summer School

Szkolenia

2018:

$

22-23.11.2018 EPOS BAT Advanced Course: Management of multiple injured children and mass injury in children, Wiedeń, Austria

$

25-27.10.2018 1st Hip Preservation Symposium, Chania, Kreta, Grecja

$

19-20.10.2018 Foot and Ankle Current Concepts, Wrocław

$

23-25.09.2018 3rd International Symposium on Arthrogryposis, Filadelfia, USA. (członek komitetu organizacyjnego, organizator sesji dydaktycznej dot. leczenia zniekształceń kończyn dolnych
w artrogrypozie)

$

17-19.05.2018 XXVIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Białystok

Poprzednie lata:

$

28-30.09.2017 New Frontiers in Orthopaedic Oncology, Szczecin

$

03-07.05.2017 Combined EPOSNA Meeting, Barcelona, Katalonia, Hiszpania

$

6-7.10.2016 Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Kompleksowe Leczenie Artrogrypozy, Busko-Zdrój. (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

$

06-09.04.2016 35th Annual EPOS Meeting, Rzym, Włochy

$

04.2013 32th Annual EPOS Meeting, Ateny, Grecja

$

21-24.10.2012 AO Trauma Course—Advances in Operative Fracture Management. Kurs instruktażowy dla zaawansowanych, Kraków

$

04-07.09.2012 Indywidualne szkolenie w zakresie zabiegów rekonstrukcyjnych więzadeł stawu kolanowego, (dr Alcindo Silva), Porto, Portugalia

$

04.2012 31th Annual EPOS Meeting, Helsinki, Finlandia

$

13-16.10.2011 Zabiegi rewizyjne po rekonstrukcjach więzadła krzyżowego przedniego. Kurs instruktażowy, Szpital Św. Rodziny, Rudna Mała, Rzeszów

$

04.2011 30th Annual EPOS Meeting, Bazylea, Szwajcaria

$

2011 Meniscal transplantation using synthetic grafts – Menaflex. Kurs szkoleniowy dotyczący wszczepiania syntetycznych przeszczepów łąkotek. Innsbruck, Austria

$

04.2010 29th Annual EPOS Meeting, Zagrzeb, Chorwacja

$

30.04- 03.05.2009 AO trauma course – Principles in operative fracture menagement. Kurs instruktażowy, Kraków

$

01.2009, 05.2009 Indywidualne szkolenie dotyczące zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie stawu kolanowego, (dr R. Pełka), Ośrodek referencyjny Convay Linvatec, Głuchołazy

$

11-12.01.2008 EPOS – POSNA Interactive Paediatric Trauma Course. Kurs instruktażowy, Warszawa

$

18-20.05.2006 XVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kraków, (członek komitetu naukowego, organizator sesji tematycznej dotyczącej leczenia artrogrypozy)

$

2003 International Orthopedic Symposium – metoda Ponseti’ego, (dr Vincent Mosca – uczeń Ignatio Ponseti’ego).

$

23-25.05.1996 X Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Kraków, (członek komitetu organizacyjnego)

608 614 214

kontakt@bkowalczyk.com.pl

30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73