Publikacje

Publikacje

$

Kowalczyk B., Kuźnik-Buziewicz A.: Outcomes and subjective assessment
of rotation-plasty in patients with proximal femoral focal deficiency. Journal of Pediatric Orthopaedics B. 2018; DOI: 10.1097/BPB.0000000000000515

$

Kowalczyk B., Miklaszewski K., Feluś J.: Spontaneous healing
of fractures and osteotomy within intercalary allograft reconstruction after distal femur osteosarcoma resection in a child. Journal of Pediatric Orthopaedics – part B. 2017;26(6):570-574

$

van Bosse HJP., Pontén E., Wada A., Agranovich O.E., Kowalczyk B., Lebel E., Şenaran H., Derevianko D.V., Vavilov M.A., Petrova E.V., Barsukov D.B., Batkin S.F., Eylon S., Kenis V.M., Stepanova Y.V., Buklaev D.S., Yilmaz G., Köse O., Trofimova S.I., Durgut F.: Treatment of the Lower Extremity Contracture/Deformities. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2017;37 (Suppl.1):S16-S23

$

Kowalczyk B, Feluś J. Arthrogryposis: an update on clinical aspects, etiology, and treatment strategies. Arch Med Sci. 2016 Feb 1;12(1):10-24. doi: 10.5114/aoms.2016.57578

$

Kowalczyk B, Felus J. Ponseti Casting and Achilles Release Versus Classic Casting and Soft Tissue Releases for the Initial Treatment
of Arthrogrypotic Clubfeet. Foot Ankle Int. 2015 Sep;36(9):1072-7

$

Kowalczyk B, Feluś J. Treatment of Foot Deformities in Arthrogryposis
Multiplex Congenita. JBJS Rev. 2015 Jun 23;3(6). pii: 01874474-
201503060-00004. doi: 10.2106/JBJS.RVW.N.00103

$

Felus J., Kowalczyk B.: Age-related differences in medial patellofemoral ligament injury patterns in traumatic patellar dislocation: case series of 50 surgically treated children and adolescents. American Journal of Sports Medicine.2012;40(10):2357-64

$

Kowalczyk B, Lejman T, Drabik G, Załęska-Czepko E: Primary epiphyseal localization of primitive neuroectodermal tumor in a child. Eur. J. Radiol. Extra 2011 : Vol. 78, nr 2, s. e77-e80

$

Felus J., Kowalczyk B., Lejman T.: Sonographic evaluation of the injuries after traumatic patellar dislocation in adolescents. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2008;28(4):397-402.

$

Feluś J., Kowalczyk B.: Analiza obrazów sonograficznych
w urazowym zwichnięciu rzepki. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2008;73(1):15-21

$

Kowalczyk B, Lejman T. Short-term experience with Ponseti casting and the Achilles tenotomy method for clubfeet treatment in arthrogryposis multiplex congenita. J. Child. Orthop. : 2008 : Vol. 2, nr 5, s. 365-371

$

Kowalczyk B., Lejman T.: Wyniki leczenia przemieszczonych złuszczeń dalszej nasady piszczeli. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska.2007;72(6):387-90

$

Lejman T., Kowalczyk B.: Złamania okolicy stawu skokowego u dzieci i młodzieży. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2007;72(6):418-23

$

Kowalczyk B, Lejman T. Podstawy metody Ponseti w leczeniu wrodzonych stóp końsko-szpotawych. Ortop. Traumatol. Rehabil.: 2007 : Vol. 9, nr 4, s. 436-440

$

Lejman T, Kowalczyk B, Wyniki leczenia operacyjnego złuszczeń stawu skokowo goleniowego u dzieci i młodzieży. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2007 : T. 72, z. 6, s. 418-423

$

Lejman T, Kowalczyk B. Nietypowa postać i lokalizacja chrzęstniaka zarodkowego, naśladującego przykostnego mięsaka kościopochodnego. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol. 2007 : T. 72, z. 4, s. 275-277

$

Banaś B., Kowalczyk B.: Rehabilitacja dzieci z wrodzonym brakiem bliższego końca kości udowej, leczonych zmodyfikowana plastyka rotacyjna według Van Nesa. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2006;71(4):313-5

$

Lejman T., Kowalczyk B.: Zespół Ehlersa-Danlosa z przykurczami stawów. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska.
2006;71(1):57-60

$

Feluś J., Radło W., Kowalczyk B.: Wyniki leczenia operacyjnego deformacji Madelunga w materiale własnym. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2006;71(2):107-12

$

Lejman T., Kowalczyk B., Feluś J.: Wpływ towarzyszących złamań na wyniki leczenia zwichnięć stawu łokciowego u dzieci. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2006;71(2):137-40

$

Kowalczyk B., Feluś J., Kwinta P.: Problemy diagnostyki rozwojowej dysplazji stawów biodrowych w materiale własnym. Medycyna Wieku Rozwojowego. 2005;9(3 Pt 1):395-406

$

Lejman T, Kowalczyk B. Biologiczne metody rekonstrukcji rozległych ubytków kości po miejscowych resekcjach guzów kości u dzieci – doświadczenia własne. Ortop. Traumatol. Rehabil: 2005 : Vol. 7, nr 5, s. 505-513

$

Feluś J., Kowalczyk B.: Wartość badania ultrasonograficznego
w diagnostyce klinicznie bezobjawowej dysplazji stawu biodrowego. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2005;70(6):397-400

$

Kowalczyk B, Lejman T, Sułko J, Miklaszewski K. Przezskórna tenotomia ścięgna Achillesa w leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej: doniesienie wstępne. Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2004;69(5):335-7

$

Lejman T., Kowalczyk B.: Leczenie operacyjne koalicji piętowo-łódkowatych. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2004;69(6):403-5

$

Kowalczyk B., Lejman T.: Anatomia patologiczna wrodzonej stopy końsko-szpotawej – przegląd piśmiennictwa i spostrzeżenia własne. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2002;67(3):279-85

$

Lejman T., Kowalczyk B.: Leczenie makrodaktylii i gigantyzmu stóp. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2002;67(5):467-72

$

Lejman T., Kowalczyk B.: Wyniki leczenia wrodzonych stóp końsko szpotawych metodą Goldnera. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2002;67(4):351-5

$

Lejman T., Kowalczyk B.: Leczenie wrodzonych stóp końsko-szpotawych metodą Goldnera. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 2001;66(3):293-6

$

Lejman T., Sułko J., Kowalczyk B.: Możliwości poprawy lokomocji dzieci z arthrogryposis multiplex congenita. Chir Dziec. 2000;1:37-40

$

Lejman T., Sułko J., Kowalczyk B.: Leczenie nawrotowych stóp końsko-szpotawych metodą Jlizarowa. Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska. 1998;63(1):39

608 614 214

kontakt@bkowalczyk.com.pl

30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73