Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

$

2018 (do chwili obecnej) kierownik specjalizacji dr Przemysława Rodaka w Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka” w Busku-Zdroju

$

2013 (do chwili obecnej) kierownik specjalizacji dr Anny Kuźnik – Buziewicz w USD w Krakowie

$

2007-2013 kierownik specjalizacji dr med. Artura Oberca z USD w Krakowie, (wyróżnienie i nagroda Okręgowej Izby Lekarskiej za egzamin specjalizacyjny)

$

2001-2012 asystent, następnie adiunkt w Klinice Chirurgii Dziecięcej UJ oraz wykładowca w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ

$

2009 opiekun stażu studentów zagranicznych w Oddziale Ortopedii USD w Krakowie: Fabio Luigi Perrone (Włochy)

$

2007 opiekun stażu studentów zagranicznych w Oddziale Ortopedii USD w Krakowie: Daniel van der Lee (Holandia) (2007)

608 614 214

kontakt@bkowalczyk.com.pl

30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73